Marjolijn Gerritsen

Fractieassistent Actief sinds 02 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Projectmanager - Gemeente Berkelland (bezoldigd)

Bestuurslid - Stichting Buganala (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 02 jun. 2022 Fractieassistent, PvdA
  • Actief sinds 02 jun. 2022 Reserve-commissielid, Commissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
  • Actief sinds 02 jun. 2022 Commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

2022

  • 23 nov. 2020 - 16 mrt. 2022 Reserve-commissielid, Commissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
  • 15 jan. 2020 - 16 mrt. 2022 Commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
  • 08 nov. 2018 - 16 mrt. 2022 Fractieassistent, PvdA

2020

  • 08 nov. 2018 - 15 jan. 2020 Reserve-commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens