Aangeboden raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aanvullende informatie

Nummer
23-211
Zaak
645651
Datum stuk
16-11-2023
Raadsvergadering
14-12-2023
Behandelvoorstel
Geagendeerd voor commissie FL d.d. 6-12-23 en doorgeleiden naar de agendacommissie

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (3)

Aanvullende informatie

Nummer
23-181
Datum stuk
09-10-2023
Raadsvergadering
26-10-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (14)

Aanvullende informatie

Nummer
23-164
Zaak
634252
Datum stuk
14-09-2023
Raadsvergadering
26-10-2023
Behandelvoorstel
Betrekken bij agendacommissie

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (18)

Aanvullende informatie

Nummer
23-024
Datum stuk
08-02-2023
Raadsvergadering
23-03-2023
Behandelvoorstel
Geagendeerd voor raadsvergadering d.d. 23-03-2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (13)

Aanvullende informatie

Nummer
23-018
Zaak
518597
Datum stuk
01-02-2023
Raadsvergadering
23-03-2023
Behandelvoorstel
Geagendeerd voor raadsvergadering d.d. 23-03-2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (16)

Aanvullende informatie

Nummer
23-010
Zaak
519012
Datum stuk
18-01-2023
Raadsvergadering
26-01-2023
Behandelvoorstel
Geagendeerd voor raadsvergadering d.d. 16-2-23

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (17)

23-203a College - Raadbegeleidingsblad Erfgoedverordening

Ingekomen stukken (archief)
23-203a College - Raadbegeleidingsblad Erfgoedverordening PDF, 327,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-203b College - Raadsvoorstel Erfgoedverordening

Ingekomen stukken (archief)
23-203b College - Raadsvoorstel Erfgoedverordening PDF, 408,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-203c College - Raadsbesluit Erfgoedverordening

Ingekomen stukken (archief)
23-203c College - Raadsbesluit Erfgoedverordening PDF, 551,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-203d College - Bijlage Artikelsgewijs toelichting

Ingekomen stukken (archief)
23-203d College - Bijlage Artikelsgewijs toelichting PDF, 584,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-211a College - Raadsbegeleidingsblad Gebiedsontwikkeling Gendringen

Ingekomen stukken (archief)
23-211a College - Raadsbegeleidingsblad Gebiedsontwikkeling Gendringen PDF, 171,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-211b College - Raadsvoorstel en besluit

Ingekomen stukken (archief)
23-211b College - Raadsvoorstel en besluit PDF, 134,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-211c College - Memo Gebiedsontwikkeling Gendringen - aanvullende financiering

Ingekomen stukken (archief)
23-211c College - Memo Gebiedsontwikkeling Gendringen - aanvullende financiering PDF, 144,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-201a College - Raadbegeleidingsblad Verzoek toetreding Montferland tot Regio Achterhoek

Ingekomen stukken (archief)
23-201a College - Raadbegeleidingsblad Verzoek toetreding Montferland tot Regio Achterhoek PDF, 331,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-201b College - Raadsvoorstel toetreding Montferland

Ingekomen stukken (archief)
23-201b College - Raadsvoorstel toetreding Montferland PDF, 147,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-201c College - Toetredingsverzoek Montferland Regio Achterhoek (vastgesteld BW 10.10.2023)

Ingekomen stukken (archief)
23-201c College - Toetredingsverzoek Montferland Regio Achterhoek (vastgesteld BW 10.10.2023) PDF, 422,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-201d College - Uitgaande brief Regio Achterhoek aan Montferland inzake toetreding tot Regio Achterhoek

Ingekomen stukken (archief)
23-201d College - Uitgaande brief Regio Achterhoek aan Montferland inzake toetreding tot Regio Achterhoek PDF, 264,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-201e College - Aanbiedingsbrief raden toetreding Montferland

Ingekomen stukken (archief)
23-201e College - Aanbiedingsbrief raden toetreding Montferland PDF, 31,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181a College - Raadsbegeleidingsblad BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-181a College - Raadsbegeleidingsblad BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen PDF, 356,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181b College - Collegevoorstel BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-181b College - Collegevoorstel BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen PDF, 689,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181c College - Raadsbesluit BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-181c College - Raadsbesluit BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen PDF, 126,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181d College - Raadsvoorstel BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-181d College - Raadsvoorstel BP Idinkweg 11 en 11a Sinderen PDF, 697,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181e College - 1. Verbeelding

Ingekomen stukken (archief)
23-181e College - 1. Verbeelding PDF, 202,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181f College - 2. Regels

Ingekomen stukken (archief)
23-181f College - 2. Regels PDF, 3,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181g College - 3. Toelichting

Ingekomen stukken (archief)
23-181g College - 3. Toelichting PDF, 8,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181h College - 4. Staat van Bedrijfsactiviteiten

Ingekomen stukken (archief)
23-181h College - 4. Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF, 61,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181i College - 5. Landschapsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-181i College - 5. Landschapsplan PDF, 13,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181j College - 6. Verkennend Bodemonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-181j College - 6. Verkennend Bodemonderzoek PDF, 12,68 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181k College - 7. Nader onderzoek asbest en grondwater

Ingekomen stukken (archief)
23-181k College - 7. Nader onderzoek asbest en grondwater PDF, 7,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181l College - 8. Quickscan flora & fauna

Overige bijlagen
23-181l College - 8. Quickscan flora & fauna PDF, 2,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181m College - 9. Stikstofdepositieberekening

Ingekomen stukken (archief)
23-181m College - 9. Stikstofdepositieberekening PDF, 879,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-181n College - 10. Watertoets

Ingekomen stukken (archief)
23-181n College - 10. Watertoets PDF, 89,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-166a College - Raadsbegeleidingsblad vaststelling IHP 2023-2039 Oude Ijsselstreek

Ingekomen stukken (archief)
23-166a College - Raadsbegeleidingsblad vaststelling IHP 2023-2039 Oude Ijsselstreek PDF, 114,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-166b College - Raadsvoorstel vaststelling IHP 2023-2039

Ingekomen stukken (archief)
23-166b College - Raadsvoorstel vaststelling IHP 2023-2039 PDF, 174,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-166c College - bijlage 1 - 20230914 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2039 - OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-166c College - bijlage 1 - 20230914 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2039 - OIJ PDF, 1,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-166d College - bijlage 2 - 20230904 Brief besturen IHP OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-166d College - bijlage 2 - 20230904 Brief besturen IHP OIJ PDF, 541,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-166e College - bijlage 3 - 20230828 Gespreksverslag OOGO - IHP OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-166e College - bijlage 3 - 20230828 Gespreksverslag OOGO - IHP OIJ PDF, 71,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164a College - Raadbegeleidingsblad Bestemmingsplan Geurinkstraat 1B Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164a College - Raadbegeleidingsblad Bestemmingsplan Geurinkstraat 1B Silvolde PDF, 352,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164b College - Raadsvoorstel en besluit Bestemmingsplan Geurinkstraat 1B Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164b College - Raadsvoorstel en besluit Bestemmingsplan Geurinkstraat 1B Silvolde PDF, 420,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164c College - Nota zienswijzen (geanonimiseerd)

Ingekomen stukken (archief)
23-164c College - Nota zienswijzen (geanonimiseerd) PDF, 228,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164d College - Regels Geurinkstraat 1b Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164d College - Regels Geurinkstraat 1b Silvolde PDF, 260,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164e COllege - REG Bijlage 1 - Sloop bebouwing

Ingekomen stukken (archief)
23-164e COllege - REG Bijlage 1 - Sloop bebouwing PDF, 2,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164f College - REG Bijlage 2 - Landschappelijk inpassing Geurinkstraat 1B Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164f College - REG Bijlage 2 - Landschappelijk inpassing Geurinkstraat 1B Silvolde PDF, 3,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164g College - Toelichting BP Geurinkstraat 1b Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164g College - Toelichting BP Geurinkstraat 1b Silvolde PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164h College - Verbeelding Geurinkstraat 1b Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164h College - Verbeelding Geurinkstraat 1b Silvolde PDF, 430,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164j College - TOE Bijlage 1 Bodem Geurinkstraat 1B te Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164j College - TOE Bijlage 1 Bodem Geurinkstraat 1B te Silvolde PDF, 2,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164k College - TOE Bijlage 2 Bedrijven en milieuzonering Silvolde Geurinkstraat

Ingekomen stukken (archief)
23-164k College - TOE Bijlage 2 Bedrijven en milieuzonering Silvolde Geurinkstraat PDF, 568,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164l College - TOE Bijlage 3 Onderzoek natuur Geurinkstraat 1b Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164l College - TOE Bijlage 3 Onderzoek natuur Geurinkstraat 1b Silvolde PDF, 1,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164m College - TOE Bijlage 4 WVL_Geurinkstraat 1b, Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164m College - TOE Bijlage 4 WVL_Geurinkstraat 1b, Silvolde PDF, 2,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164n College - TOE Bijlage 5 QS geur_Geurinkstraat 1b, Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164n College - TOE Bijlage 5 QS geur_Geurinkstraat 1b, Silvolde PDF, 847,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164o College - TOE Bijlage 6 Landschappelijk inpassing Geurinkstraat 1B Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164o College - TOE Bijlage 6 Landschappelijk inpassing Geurinkstraat 1B Silvolde PDF, 3,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164p College - TOE Bijlage 7 Vergunningencheck Digitale watertoets Geurinkstraat

Ingekomen stukken (archief)
23-164p College - TOE Bijlage 7 Vergunningencheck Digitale watertoets Geurinkstraat PDF, 88,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164q College - TOE Bijlage 8 Onderzoek natuur Geurinkstraat 3 Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164q College - TOE Bijlage 8 Onderzoek natuur Geurinkstraat 3 Silvolde PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164r College - TOE Bijlage 9 Stikstofberekening Silvolde

Ingekomen stukken (archief)
23-164r College - TOE Bijlage 9 Stikstofberekening Silvolde PDF, 2,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-164s College - TOE Bijlage 10 Nota zienswijzen

Ingekomen stukken (archief)
23-164s College - TOE Bijlage 10 Nota zienswijzen PDF, 228,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-090a College - Raadsbegeleidingsblad Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek

Ingekomen stukken (archief)
23-090a College - Raadsbegeleidingsblad Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek PDF, 341,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-090b College - Raadsvoorstel

Ingekomen stukken (archief)
23-090b College - Raadsvoorstel PDF, 163,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-090c College - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Regio Achterhoek aan gemeenten

Ingekomen stukken (archief)
23-090c College - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Regio Achterhoek aan gemeenten PDF, 104,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-090d College - Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek

Ingekomen stukken (archief)
23-090d College - Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek PDF, 2,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-085a College - Raadsbegeleidingsblad 1e wijziging Legesverordening 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-085a College - Raadsbegeleidingsblad 1e wijziging Legesverordening 2023 PDF, 342,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-085b College - Raadsvoorstel 1e wijziging Legesverordening 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-085b College - Raadsvoorstel 1e wijziging Legesverordening 2023 PDF, 390,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-085c College - Raadsbesluit 1e wijziging Legesverordening 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-085c College - Raadsbesluit 1e wijziging Legesverordening 2023 PDF, 307,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-085d College - Legesverordening 2023 tarieventabel 1e wijziging

Ingekomen stukken (archief)
23-085d College - Legesverordening 2023 tarieventabel 1e wijziging PDF, 255,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-085e College - Legesverordening 2023 tarieventabel na 1e wijziging

Ingekomen stukken (archief)
23-085e College - Legesverordening 2023 tarieventabel na 1e wijziging PDF, 495,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-064a College - Raadbegeleidingsblad BP Buitengebied, Warmseweg 27 Etten

Ingekomen stukken (archief)
23-064a College - Raadbegeleidingsblad BP Buitengebied, Warmseweg 27 Etten PDF, 145,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-064b College - Raadsvoorstel vaststelling BP Buitengebied, Warmseweg 27 Etten

Ingekomen stukken (archief)
23-064b College - Raadsvoorstel vaststelling BP Buitengebied, Warmseweg 27 Etten PDF, 143,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-064c College - Toelichting en regels bestemmingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-064c College - Toelichting en regels bestemmingsplan PDF, 1,45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-064d College - Bijlage bij regels - landschapsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-064d College - Bijlage bij regels - landschapsplan PDF, 14,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-064e College - Verbeelding bestemmingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-064e College - Verbeelding bestemmingsplan PDF, 214,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065a College - Raadbegeleidingsblad BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065a College - Raadbegeleidingsblad BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 146,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065b College - Raadsvoorstel vaststelling BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065b College - Raadsvoorstel vaststelling BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 145,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065c College - Raadsbesluit vaststelling BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065c College - Raadsbesluit vaststelling BP Varsseveld, Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 77,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065d College - Toelichting bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065d College - Toelichting bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 7,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065e College - Verbeelding bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065e College - Verbeelding bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 358,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065f College - Regels bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp

Ingekomen stukken (archief)
23-065f College - Regels bestemmingsplan Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bettekamp PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065g College - Regels - Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten

Ingekomen stukken (archief)
23-065g College - Regels - Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten PDF, 1,68 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-065h College - Nota zienswijzen - GEANONIMISEERD

Ingekomen stukken (archief)
23-065h College - Nota zienswijzen - GEANONIMISEERD PDF, 185,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-063a College - Raadsbegeleidingsblad aanvraag vangnetuitkering 2022

Ingekomen stukken (archief)
23-063a College - Raadsbegeleidingsblad aanvraag vangnetuitkering 2022 PDF, 139,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-063b College - Raadsvoorstel - en besluit aanvraag vangnet 2022

Ingekomen stukken (archief)
23-063b College - Raadsvoorstel - en besluit aanvraag vangnet 2022 PDF, 163,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-063c College - Definitief aanvraagformulier vangnetuitkering

Ingekomen stukken (archief)
23-063c College - Definitief aanvraagformulier vangnetuitkering PDF, 354,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062a College - Memo Samenvatting wijzigingen verordening sociaal domein 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062a College - Memo Samenvatting wijzigingen verordening sociaal domein 2023 PDF, 102,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062b College - Advies ASD Wijziging verordening m.b.t. Participatiewet 22-03-2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062b College - Advies ASD Wijziging verordening m.b.t. Participatiewet 22-03-2023 PDF, 149,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062c College - Gewijzigde Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062c College - Gewijzigde Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2023 PDF, 875,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062d College - Overzicht van wijzigingen verordening sociaal domein juli 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062d College - Overzicht van wijzigingen verordening sociaal domein juli 2023 PDF, 200,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062e College - Raadsbegeleidingsblad wijzigingen verordening Sociaal domein 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062e College - Raadsbegeleidingsblad wijzigingen verordening Sociaal domein 2023 PDF, 142,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-062f College - Raadsvoorstel wijzigingen verordening Sociaal domein 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-062f College - Raadsvoorstel wijzigingen verordening Sociaal domein 2023 PDF, 165,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024a College - Raadbegeleidingsblad BP Buitengebied, locatie Den Dam 15 Breedenbroek

Ingekomen stukken (archief)
23-024a College - Raadbegeleidingsblad BP Buitengebied, locatie Den Dam 15 Breedenbroek PDF, 353,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024b College - Raadsvoorstel en -besluit vaststelling BP Buitengebied, locatie Den Dam 15 Breedenbroek

Ingekomen stukken (archief)
23-024b College - Raadsvoorstel en -besluit vaststelling BP Buitengebied, locatie Den Dam 15 Breedenbroek PDF, 421,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024c College - Regels BP Den Dam 15 Breedenbroek

Ingekomen stukken (archief)
23-024c College - Regels BP Den Dam 15 Breedenbroek PDF, 232,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024d College - Regels-bijlage Landschappelijk inpassingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-024d College - Regels-bijlage Landschappelijk inpassingsplan PDF, 2,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024e College - Toelichting BP Den Dam 15 Breedenbroek

Ingekomen stukken (archief)
23-024e College - Toelichting BP Den Dam 15 Breedenbroek PDF, 1,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024f College - Toelichting_Bijlage 1_Landschappelijk inpassingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-024f College - Toelichting_Bijlage 1_Landschappelijk inpassingsplan PDF, 2,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024g College - Toelichting_Bijlage 2_Quickscan natuurwaarden

Ingekomen stukken (archief)
23-024g College - Toelichting_Bijlage 2_Quickscan natuurwaarden PDF, 3,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024h College - Toelichting_Bijlage 3_Notitie kleine marterachtigen

Ingekomen stukken (archief)
23-024h College - Toelichting_Bijlage 3_Notitie kleine marterachtigen PDF, 84,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024i College - Toelichting_Bijlage 4_Tekening bestemmingsvlak bestaand en beoogd

Ingekomen stukken (archief)
23-024i College - Toelichting_Bijlage 4_Tekening bestemmingsvlak bestaand en beoogd PDF, 531,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024j College - Toelichting_Bijlage 5_Milieutekening

Ingekomen stukken (archief)
23-024j College - Toelichting_Bijlage 5_Milieutekening PDF, 863,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024k College - Toelichting_Bijlage 6_Stikstofonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-024k College - Toelichting_Bijlage 6_Stikstofonderzoek PDF, 1,45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024l College - Toelichting_Bijlage 7_Bodemonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-024l College - Toelichting_Bijlage 7_Bodemonderzoek PDF, 16,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-024m College - Verbeelding BP Den Dam 15 Breedenbroek

Ingekomen stukken (archief)
23-024m College - Verbeelding BP Den Dam 15 Breedenbroek PDF, 218,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018a College - Raadsbegeleidingsblad BP Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018a College - Raadsbegeleidingsblad BP Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 114,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018b College - Raadsbesluit BP Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018b College - Raadsbesluit BP Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 127,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018c College - Raadsvoorstel BP Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018c College - Raadsvoorstel BP Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 400,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018d College - Regels Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Ingekomen stukken (archief)
23-018d College - Regels Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten PDF, 61,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018e College - Regels Bijlage 2 Inrichtingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-018e College - Regels Bijlage 2 Inrichtingsplan PDF, 2,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018f College - Regels

Ingekomen stukken (archief)
23-018f College - Regels PDF, 376,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018g College - Toelichting - Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018g College - Toelichting - Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 1,64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018h College - Toelichting Bijlage 1 Inrichtingsplan

Ingekomen stukken (archief)
23-018h College - Toelichting Bijlage 1 Inrichtingsplan PDF, 2,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018i College - Toelichting Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-018i College - Toelichting Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek PDF, 5,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018j College - Toelichting Bijlage 3 Aanvullend bodem- en asbestonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-018j College - Toelichting Bijlage 3 Aanvullend bodem- en asbestonderzoek PDF, 4,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018k College - Toelichting Bijlage 4 Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-018k College - Toelichting Bijlage 4 Verkennend bodem- en asbestonderzoek PDF, 6,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018l College - Toelichting Bijlage 5 Quickscan en nader onderzoek Wet NB

Ingekomen stukken (archief)
23-018l College - Toelichting Bijlage 5 Quickscan en nader onderzoek Wet NB PDF, 2,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018m College - Toelichting Bijlage 6 Aerius-berekening aanlegfase

Ingekomen stukken (archief)
23-018m College - Toelichting Bijlage 6 Aerius-berekening aanlegfase PDF, 589,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018n College - Toelichting Bijlage 7 Aerius-berekening gebruiksfase

Ingekomen stukken (archief)
23-018n College - Toelichting Bijlage 7 Aerius-berekening gebruiksfase PDF, 589,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018o College - Verbeelding blad 1 - Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018o College - Verbeelding blad 1 - Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 466,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-018p College - Verbeelding blad 2 - Keurhorsterweg 4 Sinderen

Ingekomen stukken (archief)
23-018p College - Verbeelding blad 2 - Keurhorsterweg 4 Sinderen PDF, 151,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010a College - Raadbegeleidingsblad Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010a College - Raadbegeleidingsblad Hogeweg 18 Heelweg PDF, 328,16 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel:
Geagendeerd voor raadsvergadering d.d. 16-2-2023

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010b College - Raadsvoorstel en besluit Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010b College - Raadsvoorstel en besluit Hogeweg 18 Heelweg PDF, 416,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010c College - Regels Buitengebied OIJ Hogeweg 19 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010c College - Regels Buitengebied OIJ Hogeweg 19 Heelweg PDF, 12,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010d College - Collegevoorstel Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010d College - Collegevoorstel Hogeweg 18 Heelweg PDF, 407,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010e College - Bijlage 1 Erfinpassing Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010e College - Bijlage 1 Erfinpassing Hogeweg 18 Heelweg PDF, 3,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010f College - Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010f College - Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Hogeweg 18 Heelweg PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010g College - Bijlage 3 Quickscan natuurwaardenonderzoek

Ingekomen stukken (archief)
23-010g College - Bijlage 3 Quickscan natuurwaardenonderzoek PDF, 5,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010h College - Bijlage 4 Geluid en wegverkeerslawaai

Ingekomen stukken (archief)
23-010h College - Bijlage 4 Geluid en wegverkeerslawaai PDF, 4,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010i College - Bijlage 5 Stikstofparagraaf Hogeweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010i College - Bijlage 5 Stikstofparagraaf Hogeweg PDF, 3,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010j College - Bijlage 5A Aanlegfase AERIUS

Ingekomen stukken (archief)
23-010j College - Bijlage 5A Aanlegfase AERIUS PDF, 1,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010k College - Bijlage 5B Gebruiksfase AERIUS

Ingekomen stukken (archief)
23-010k College - Bijlage 5B Gebruiksfase AERIUS PDF, 1,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010l College - Bijlage 5C Aanleg en gebruiksfase AERIUS

Ingekomen stukken (archief)
23-010l College - Bijlage 5C Aanleg en gebruiksfase AERIUS PDF, 1,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010m College - Bijlage 6 Advies Gelders Genootschap

Ingekomen stukken (archief)
23-010m College - Bijlage 6 Advies Gelders Genootschap PDF, 850,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010n College - Toelichting

Ingekomen stukken (archief)
23-010n College - Toelichting PDF, 29,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010o College - Verbeelding Hoge weg 18

Ingekomen stukken (archief)
23-010o College - Verbeelding Hoge weg 18 PDF, 132,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010p College - Verbeelding Lankerdijk 4

Ingekomen stukken (archief)
23-010p College - Verbeelding Lankerdijk 4 PDF, 155,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-010q College - Verkennend bodemonderzoek Hogeweg 18 Heelweg

Ingekomen stukken (archief)
23-010q College - Verkennend bodemonderzoek Hogeweg 18 Heelweg PDF, 9,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-007a College - Raadsbegeleidingsblad Vaststellen Verordening Bomen en Landschap OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-007a College - Raadsbegeleidingsblad Vaststellen Verordening Bomen en Landschap OIJ PDF, 340,14 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel:
Geagendeerd voor 8-2-2023 en 16-2-2023

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-007b College - Raadsvoorstel en besluit Vaststellen Verordening Bomen en Landschap OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-007b College - Raadsvoorstel en besluit Vaststellen Verordening Bomen en Landschap OIJ PDF, 416,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-007c College - Bijlage 1 Verordening Bomen en Landschap OIJ

Ingekomen stukken (archief)
23-007c College - Bijlage 1 Verordening Bomen en Landschap OIJ PDF, 176,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-007d College - Bijlage 2 Belangrijkste wijzigingen Memo

Ingekomen stukken (archief)
23-007d College - Bijlage 2 Belangrijkste wijzigingen Memo PDF, 130,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-008a College - Raadbegeleidingsblad Regionale Woonagenda 2023-2030

Ingekomen stukken (archief)
23-008a College - Raadbegeleidingsblad Regionale Woonagenda 2023-2030 PDF, 350,37 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel:
Geagendeerd voor 6-2-2023 en 16-2-2023

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-008b College - Raadsvoorstel en besluit Vaststellen van de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030

Ingekomen stukken (archief)
23-008b College - Raadsvoorstel en besluit Vaststellen van de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 PDF, 407,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-008c College - Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Ingekomen stukken (archief)
23-008c College - Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 PDF, 2,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-008d College - Regionale Woonagenda Achterhoek Definitief december 2022

Ingekomen stukken (archief)
23-008d College - Regionale Woonagenda Achterhoek Definitief december 2022 PDF, 12,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-008e College - (Regionale) Toetsingscriteria Woningbouw

Ingekomen stukken (archief)
23-008e College - (Regionale) Toetsingscriteria Woningbouw PDF, 3,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006a College - Raadsbegeleidingsblad Bestemmingsplan Kom Etten, locatie Dorpsstraat 26

Ingekomen stukken (archief)
23-006a College - Raadsbegeleidingsblad Bestemmingsplan Kom Etten, locatie Dorpsstraat 26 PDF, 355,10 KB

Aanvullende informatie

Behandelvoorstel:
Geagendeerd voor 16-2-2023

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006b College - Raadsvoorstel en besluit Bestemmingsplan Kom Etten

Ingekomen stukken (archief)
23-006b College - Raadsvoorstel en besluit Bestemmingsplan Kom Etten PDF, 417,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006c College - Collegevoorstel Bestemmingsplan Kom Etten

Ingekomen stukken (archief)
23-006c College - Collegevoorstel Bestemmingsplan Kom Etten PDF, 406,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006d College - Bijlage Bestemmingsplan Kom Etten

Ingekomen stukken (archief)
23-006d College - Bijlage Bestemmingsplan Kom Etten PDF, 1,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006e College - Bestemmingsplan Kom Etten Bijlagen bij toelichting

Ingekomen stukken (archief)
23-006e College - Bestemmingsplan Kom Etten Bijlagen bij toelichting PDF, 25,53 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-006f College - Bijlage Verbeelding

Ingekomen stukken (archief)
23-006f College - Bijlage Verbeelding PDF, 103,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar