Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (526)

Exporteren naar

PDF Excel

21-424a VNG - ledenbrief belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders

21-424a-VNG-ledenbrief-belangrijke-ontwikkelingen-positie-raadsleden-en-wethouders.pdf PDF, 154.99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-12-2021
Laatst gewijzigd
08-12-2021 10:57
Zichtbaarheid
Openbaar

21-424b VNG - bijlage ledenbrief belangrijke ontwikkelingen positi raadsleden en wethouders

21-424b-VNG-bijlage-ledenbrief-belangrijke-ontwikkelingen-positi-raadsleden-en-wethouders.pdf PDF, 254.23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-12-2021
Laatst gewijzigd
08-12-2021 10:57
Zichtbaarheid
Openbaar

21-422 Wethouder Ankersmit - Beantwoording rondvraag commissie FL 17-11

21-422-Wethouder-Ankersmit-Beantwoording-rondvraag-commissie-FL-17-11.pdf PDF, 82.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-12-2021
Laatst gewijzigd
06-12-2021 09:34
Zichtbaarheid
Openbaar

21-395a College - Raadsbegeleidingsblad tweede verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2020

21-395a-College-Raadsbegeleidingsblad-tweede-verlenging-Gemeentelijk-Rioleringsplan-2017-2020.pdf PDF, 341.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-12-2021
Laatst gewijzigd
03-12-2021 13:36
Zichtbaarheid
Openbaar

21-395b College - Raadsvoorstel tweede verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2020

21-395b-College-Raadsvoorstel-tweede-verlenging-Gemeentelijk-Rioleringsplan-2017-2020.pdf PDF, 394.25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-12-2021
Laatst gewijzigd
03-12-2021 13:36
Zichtbaarheid
Openbaar

21-395c College - Raadsbesluit tweede verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020-1

21-395c-College-Raadsbesluit-tweede-verlenging-Gemeentelijk-Rioleringsplan-2017-2020-1.pdf PDF, 75.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-12-2021
Laatst gewijzigd
03-12-2021 13:36
Zichtbaarheid
Openbaar

21-421 Wethouder Kuster - Aanvullende opdracht Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek-Individuele ondersteuning, basis GGZ en Persoonlijke Verzorging per 1-1-2022

21-418 College - aangepast Concept participatiebeleid printversie

21-418-College-aangepast-Concept-participatiebeleid-printversie-1.pdf PDF, 1.1 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-11-2021
Laatst gewijzigd
29-11-2021 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

21-420 Rekenkamercommissie - Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022

21-420-Rekenkamercommissie-Jaarverslag-2021-en-jaarplan-2022.pdf PDF, 232.98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-11-2021
Laatst gewijzigd
29-11-2021 17:16
Zichtbaarheid
Openbaar

21-414 College - herijking onderdeel inburgering Thema 5

21-414-College-herijking-onderdeel-inburgering-Thema-5.pdf PDF, 296.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-11-2021
Laatst gewijzigd
26-11-2021 09:48
Zichtbaarheid
Openbaar